513 مدرسه با دانش آموز در کشور داریم


تهران – ایرنا – رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: 513 مدرسه با یک دانش آموز در کشور داریم که نشان دهنده توجه به عدالت آموزشی در نظام جمهوری اسلامی ایران است اما کافی نیست و تلاش می کنیم با ایجاد کمپ های عدالت آموزشی مشکلات را حل کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077633/%DB%B5%DB%B1%DB%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85