گشایش اینوتکس، بزرگترین رویداد نوآوری جنوب غرب آسیا تا ساعاتی دیگر


تهران- ایرنا- نمایشگاه اینوتکس (INOTEX) ۲۰۲۳ درحالی تا ساعاتی دیگر به همت پارک فناوری پردیس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دوازدهمین دوره خود را تجربه می‌کند که هم اکنون تبدیل به مهمترین رویداد نوآوری و فناوری کشور و البته منطقه جنوب غرب آسیا شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85104501/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C