ژاپن بر تقویت تحریم روسیه و کمک به اوکراین تاکید کرد

سفارت روسیه در توکیو در پایان ماه اکتبر اعلام کرد که  دولت ژاپن به رغم اینکه مسکو قصد استفاده از تسلیحات هسته‌ای را نداشته و نباید بی‌اساس برنامه‌های غیرقابل استفاده روسیه را به مسکو نسبت دهد.

به گفته وی، «۷۷ سال از زمان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی از سلاح هسته‌ای استفاده نشده است و این هرگز نباید تغییر کند.

به گفته خبرگزاری تاس ، ایالات متحده تنها کشوری در جهان است که سلاح های هسته ای را در خارج از قلمرو خود مستقر می کند و طرف ژاپنی باید به جاه طلبی های خطرناک رژیم کی یف برای دستیابی به زرادخانه های هسته ای توجه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932052/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

او ادعاهایی را که بارها از سوی مسکو رد شده است، در مورد تهدید استفاده از سلاح هسته ای توسط فدراسیون روسیه تکرار کرد.

به گزارش ایرنا ،  هایاشی که کشورش سال آینده ریاست گروه هفت را برعهده خواهد گرفت ، اعلام کرد که به حمایت از اوکراین، از جمله کمک برای غلبه بر زمستان سخت ادامه خواهد داد.