چالش های بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال جاری

یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 چالش های بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش را تشریح کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011908651/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

حسین حقوردی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال جاری نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: بودجه وزارت آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته و حتی سهم آن از بودجه کل کشور یک درصد افزایش یافت، اما چالش های وزارت آموزش و پرورش آنقدر اساسی و مهم است که هیچ افزایشی آن را حل نمی کند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بر این اساس با توجه به محدودیت منابع بودجه ای، دولت باید به دنبال روش های مختلفی برای تامین منابع مالی آموزش و پرورش باشد که یکی از آنها بحث بهره وری است. فکر می کنم این روش می تواند در تامین بخشی از هزینه های تحصیل موثر باشد.

وی با بیان اینکه 98 درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و هزینه های معیشتی می شود، گفت: تنها 2 درصد از بودجه وزارت آموزش و پرورش به سایر امور اختصاص می یابد که با بودجه امسال، تخریب و بازسازی کلاس های درس فرسوده 500 سال زمان می برد. در کشور؛ این عمق چالش است.