معاون وزیر: قبولی در کنکور سراسری از ویژگی های مدارس غیرانتفاعی نیست


تبریز-ایرنا- معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: 25 درصد از کل پذیرفته شدگان در آزمون سراسری دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی هستند. ، و گفت: راهی برای قبولی در کنکور سراسری وجود ندارد بخشی از هدف مدارس غیرانتفاعی تعریف نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068812/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C