فراخوان جذب 3000 معلم در سال 1402

وی با اشاره به مصوبات شورای عالی کارگزینی افزود: یکی از مزایای قابل توجه جذب هیات علمی از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، گزینش بومی و اجرای قانون جمعیت جوانان است که اتخاذ شده است. به حساب آوردن. حساب.

وی گفت: با نظارت بر سامانه جذب هیات علمی، اکثر دانشگاه ها در مرحله تکمیل بررسی صلاحیت ها و شروع بررسی صلاحیت های عمومی و انعقاد نوزدهمین فراخوان پذیرش هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، دانشکده های علوم پزشکی و دانشگاه ها هستند. مراکز تحقیقاتی خردادماه امسال اعلام می شود.

رئیس مرکز امور علمی وزارت بهداشت گفت: امیدواریم با ارائه مستندات لازم برای سازمان اداری و امور استخدامی و نظارت مستمر بتوانیم به اهداف عالیه وزارت بهداشت دست یابیم، سلامت در حوزه ارتقاء برای دستیابی به سطح کیفی خدمات نظام سلامت.

دکتر چنگیزی آشتیانی یادآور شد: با نظارت بر مجوزهای اعطا شده به دانشگاه ها به این نتیجه رسیدند که برخی از دانشگاه ها به دلیل مسائل جغرافیایی و محرومیت از تمامی مجوزها برای جذب هیات علمی استفاده نکرده اند که اگرچه قطعی است اما مشکل هیات علمی وزارتخانه است. مرکز امور سلامت تشخیص داده شد تا با ارائه راهکارهای مناسب به توسعه متوازن کشور دست یابد.

به گزارش ایسنا، دکتر سعید چنگی آشتیانی با اشاره به برگزاری نوزدهمین فراخوان جذب هیات علمی در آبان ماه 1401 گفت: در این فراخوان 17 روزه داوطلبان زیادی در رشته های مختلف از سراسر کشور شرکت کردند.

فراخوان جذب 3000 معلم در سال 1402

دکتر چنگیزی آشتیانی گفت: تکمیل و احیای کادر علمی دانشگاه های علوم پزشکی به منظور ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات سلامت یکی از مهم ترین دغدغه های وزارت بهداشت است و تمام تلاش ما، اجرای دقیق جذب و جذب نیرو است. فرآیند پذیرش هیات علمی مذهبی متعهد، مومن، مسئول و موثر.

وی با تاکید بر نظارت هدفمند و دقیق بر روند جذب هیات علمی تاکید کرد: توزیع هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس شاخص های مختلف از جمله نسبت استاد به دانشجو، ماموریت های تعریف شده، سابقه موفقیت در استخدام این به سوابق، چالش های موجود و نیازسنجی بستگی دارد.

وی گفت: با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به ویژه در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و حفظ تعادل بین اساتید و دانشجویان و از سوی دیگر به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از اعضای هیات علمی در آستانه بازنشستگی هستند. دریافت مجوز برای جذب هیات علمی از الزامات کلیدی است و پیگیری فراخوان بیستم در دستور کار قرار دارد.

به گزارش وبدا، دکتر چنگیزی آشتیانی در پایان به داوطلبان علاقمند برای شرکت در بیستمین فراخوان جذب هیات علمی توصیه کرد تا با مراجعه به سامانه از آخرین اطلاعیه ها و مصوبات جدید مطلع شده و موارد لازم جهت طرح پیشنهادی را پیگیری کنند. در کمیته

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012009030/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

رئیس مرکز امور علمی وزارت بهداشت گفت: امیدواریم با ارائه مستندات لازم برای سازمان اداری و امور استخدامی و نظارت مستمر بتوانیم به اهداف عالیه وزارت بهداشت دست یابیم، سلامت در حوزه ارتقاء برای دستیابی به سطح کیفی خدمات نظام سلامت.