طراحی آزمایشگاه دانشجویی مجازی توسط تیم جوانی از استارتاپ ها


تهران- ایرنا- کمبود آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی در مدارس سراسر کشور، تیم استارتاپی جوان را بر آن داشت تا با طراحی سایت شبیه ساز، گام بلندی در حل این مشکل بردارند، دانش آموزان می توانند با استفاده از امکانات رایگان آزمایشگاهی خلاقیت خود را در این زمینه به نمایش بگذارند. تست پیاده سازی


منبع: https://www.irna.ir/news/85055125/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C