ساخت ماده ای نیمه هادی برای کاهش انتشار گرمای نیروگاه‌ها


تهران- ایرنا- محققان ماده ای ساخته اند که پتانسیل آن را دارد تا میزان انتشار گرما از نیروگاه های حرارتی را در جو زمین به طور چشمگیری کاهش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057983/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7