دانش آموز اصفهانی در رودخانه کرخه غرق شد


اهواز – ایرنا – مدیر روابط عمومی مدیریت حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: پنجم فروردین امسال دانشجوی اصفهانی در رودخانه کرخه صحی واقع در شهر سوسنگرد غرق شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082925/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF