تولید برچسب ایرانی هوشمند برای تشخیص سلامت مواد غذایی با یک درصد قیمت وارداتی


تهران- ایرنا- تیمی از استارت آپ های کشور نوعی برچسب هوشمند طراحی و تولید کرده اند که می تواند سلامت غذا را در لحظه تشخیص دهد و قیمت آن با کیفیت برتر تنها یک صدم محصولات وارداتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051082/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%85