بازنگری در قوانین درجه بندی معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش

مریم رنگماز طوسی در گفت وگو با ایسنا. وی در این خصوص گفت: سال هاست که ذائقه معلمان کشورمان با وعده رتبه بندی و امید به احترام واقعی به جایگاه معلم در آموزش و پرورش شیرین شده است و در هر مرحله از اجرا به دلیل عدم تدوين و تصويب صحيح آيين‌نامه‌هاي اجرايي و يا عدم اجراي صحيح آن، اين شيريني تلخي دارد و موجي از نااميدي و نااميدي به تجارب قبلي اضافه مي‌شود. وی افزود: معلمان منتظر از این مرحله تا این مرحله ماه ها با آنان همراه بوده اند، در حالی که شاید شیرینی برپایی طبقه بندی برای کام آنان ماندگار باشد، متأسفانه یک سال را در انتظار راه اندازی چنین طبقه بندی ای به سر برده اند. و سال را به تلخی آغاز کرد و آنچه که نباید می شد.

طوسی ادامه داد: بارها از طرف معلمان متذکر شده ایم که این شیوه کار کمکی به کیفیت تدریس، اثربخشی معلمان و افزایش اشتیاق و انگیزه معلمان نمی کند. زیرا وزارت آموزش و پرورش و مجلس مصوبه را در قالب اعتبار موجود و در بخش های مختلف عملکرد معلم له کردند تا اندازه رتبه معلم را به اندازه ظرف حقیر کاهش دهند.

نماینده فرهنگیان در شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه موضوع رتبه بندی در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شد و نگاه فرهنگیان به سیاست گذاران منتقل شد، گفت: چندین بار اعضای شورای عالی به وزیر تذکر دادند. کاستی‌های آیین‌نامه و اجرای ناقص آن، اما چون آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان خارج از شورای عالی آموزش و پرورش تدوین و تصویب شده بود، هیچ‌گونه قصدی از سوی وزیر وقت برای تغییر نحوه تدوین و اجرای آن مشاهده نشد.

طوسی خاطرنشان کرد: کافی است مدیرانی که گاه احساس بیگانگی از خاک مدرسه می کنند، پس از بازگشایی مدارس در سال جدید به دیدار معلمان رفتند تا دریابند که اجرای ضعیف یا ناقص یک قانون چگونه موجی از یأس و ناامیدی همراه با ناامیدی و ناامیدی ایجاد می کند. این اعتراض از سوی جامعه مدرسین گزارش شد که اگر شاهد متانت و مسئولیت پذیری معلمان نبودیم، معلوم نبود این ماجرا چه می شد. و سوالات تخصصی این سامانه در آنجا بررسی، ارزیابی و تایید می شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012009504/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4

وی با تاکید بر اینکه اکنون که امواج امید بار دیگر می درخشد (ادامه اتفاقات 16 ماهه گذشته)، زمزمه مصاحبه ها و بحث های رسانه ای به گوش می رسد، گفت: در این میان پیشنهاد می شود آیین نامه ای رتبه بندی معلمان باید در شورای اسلامی بررسی شود. و اصلاح ایرادات آن به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع شود و یکبار برای همیشه رتبه بندی به طور کامل اجرا شود و اعتبار مازاد در اعتبار همکاران ثبت شود نه اینکه رتبه بندی از بالا به بالا انجام شود. پایین

وی بیان کرد: اطمینان از اجرای دقیق رتبه بندی معلمان در گرو تهیه، تدوین و تصویب آیین نامه ای بی عیب و نقص است که بتواند معیارهای منطقی اجرای نمره گذاری را تعیین و ارائه کند تا معلمان با اشتیاق در کلاس های درس حاضر شوند.

نماینده فرهنگیان در شورای عالی آموزش و پرورش افزود: نکته مهمی که مغفول مانده این است که چرا آیین نامه اجرایی رتبه بندی با این درجه اهمیت در شورای عالی آموزش و پرورش که مهمترین تصمیم گیری و تصمیم گیری است. بدن نهادی در حوزه نظام آموزشی بررسی و تصویب نشده است و معیارهای امتیازدهی که به حقوق قانونی تبدیل می‌شود نتیجه تصمیم کدام مرجع قانون‌گذاری آموزشی است؟

نماینده فرهنگیان در شورای عالی آموزش و پرورش با طرح این سوال که معیارهای نمره دهی که منجر به حقوق قانونی می شود، نتیجه تصمیم کدام مرجع قانونگذاری آموزشی است؟ اشاره و پیشنهاد کرد آیین نامه رتبه بندی معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و تصویب شود.