امروز آخرین فرصت ثبت نام برای پذیرش داوطلبان “بومی” در مسابقه دستیاری تخصصی

به گزارش ایسنا، ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مرحله مکان یابی چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی از روز سه شنبه 24 فروردین ماه آغاز شد و امروز شنبه 29 فروردین ماه پایان می یابد. پذیرفته شدگان می توانند تا پایان وقت اداری امروز به دانشگاهی که در آن پذیرفته شده اند سفر کرده و مراحل ثبت نام را تکمیل کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011908506/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1

نتایج نهایی پذیرفته شدگان چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی روز سه شنبه هفته گذشته 24 فروردین ماه از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد. زمان انتخاب رشته مرحله محل چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی 16 تا 20 اسفند سال گذشته بوده است. این تصمیم بخشی از اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی بود. داوطلبانی که سهمیه آنها در پرونده تحصیلی تایید شد می توانستند با توجه به رشته و محل اشتغال خود نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

متقاضیان پذیرفته شده ملزم به ارائه کلیه مدارک ثبت نامی شامل گواهی پزشکی عمومی، مدارک طرح نیروی انسانی، خدمت سربازی، صلاحیت بالینی و در صورت قبولی با استفاده از سهمیه مدارک مربوط به تایید این سهمیه می باشند. پذیرش

جدول زمانبندی دستیاران جدیدالورود جهت معرفی و تقسیم بندی به گروه های آموزشی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام می شود.

فرصت ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مرحله محل سکونت چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی امروز به پایان می رسد.

ظرفیت پذیرش رشته محلی در مرحله بومی سازی چهل و نهمین دوره کنکور دستیاری تخصصی اعمال قانون برقراری عدالت آموزشی 981 نفر می باشد. همچنین نیاز دانشگاه های علوم پزشکی هر بخش به محلات کم برخوردار استان های محل استقرار این دانشگاه ها برای اعمال قانون اجرای عدالت آموزشی در مجموع 814 نفر اعلام شد.