ابلاغ سیاست های تحول آموزش عالی علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر بیگدلی راد گفت: در این جلسه مقرر شد واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس این سیاست ها برنامه های خود را برای سال 1402 تنظیم کنند.

دبیر کارگروه آموزش عالی علمی کاربردی کوتاه مدت گفت: با توجه به اسناد عالی از جمله اساسنامه دانشگاه، سند راهبردی و برنامه آموزش عالی واجد شرایط و با توجه به پیشنهادات شورای رؤسای مراکز استان ها. همچنین پیشنهادات واحدهای استانی و مراکز آموزشی، سیاست ها و راهبردهای مناسب و تحول آفرین در حوزه آموزش عالی کوتاه مدت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سیاست های تحول آفرین آموزش عالی علمی و کاربردی کوتاه مدت در 14 بند به تصویب رسید. .

رئیس دفتر آموزش کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی از ابلاغ سیاست های تحول کوتاه مدت آموزش عالی علمی و کاربردی خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010100211/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C

به گزارش ایسنا، دکتر وحید بگدلیراد با اعلام این خبر در هفتاد و دومین و هفتاد و سومین جلسه کارگروه سیاست های کوتاه مدت تحول آموزش عالی تاکید کرد: در راستای انجام ماموریت های محوله به دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای رفع نیازهای بالاتر. آموزش و مهارت های بازار کار، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال کشور، توسعه و اجرای دوره های مورد نیاز نظام صلاحیت حرفه ای، با توجه به ارتقای سطح علمی و مهارتی مشاغل و مسائل در زمینه کوتاه مدت کاربردی. آموزش عالی علمی، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد.