آموزش و پرورش به همت دولت و مجلس انقلابی به جایگاه اصلی خود می‌رسد


سمنان- ایرنا- دبیر هیات رییسه‌ مجلس شورای اسلامی و رییس جامعه اسلامی فرهنگیان کشور گفت: آموزش و پرورش را باید به همت دولت و مجلس انقلابی به جایگاه اصلی خود برسانیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85101461/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF