85 طرح ورزشی در آموزش و پرورش استان اردبیل اجرا می شود


اردبیل – ایرنا – معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل می گوید: 85 طرح ورزشی از جمله چمن مصنوعی، دوره های آموزشی سقف کوتاه و سالن های روباز در آموزش و پرورش استان اردبیل اجرا می شود. در تلاش هستیم تا پایان سال 1402 این پروژه ها تکمیل شود


منبع: https://www.irna.ir/news/85079940/%DB%B8%DB%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA