63 هزار کلاس درس برای مسافران نوروزی/ ثبت آمار یک میلیون و 200 هزار فرهنگی در مراکز اقامتی

به گفته وی، در حال حاضر 747 مرکز بهزیستی، 63 هزار و 634 کلاس درس در قالب 8298 مدرسه پذیرای مسافران نوروزی و 19 هزار و 445 نفر به عنوان عوامل اجرایی پذیرای مسافران هستند.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پذیرش یک میلیون و 211 هزار و 229 مسافر نوروزی برای حضور در مراکز اقامتی آموزشی خبر داد و گفت: میزان پذیرش تاکنون به یک میلیون و 732 هزار و 537 نفر در روز رسیده است.

سید سعید مقدم زاده در گفت وگو با ایسنا. آخرین آمار ثبت شده سامانه اسکان نوروزی فرهنگیان اعلام و بیان کرد: بر اساس آخرین آمار تا ساعت 12 روز هفتم فروردین 1402 تعداد مسافران پذیرفته شده تاکنون یک میلیون و 211 هزار و 229 نفر در قالب 296 هزار و 464 نفر است. خانواده ها. .

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010702577/%DB%B6%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش همچنین هفت استان دارای بیشترین تعداد مسافر را اعلام کرد و گفت: فارس، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و قم به ترتیب بیشترین تعداد مسافران نوروزی را داشته اند.

وی افزود: میزان پذیرش به یک میلیون و 732 هزار و 537 نفر در روز رسیده و آمار رو به افزایش است.