513 کلاس درس در آذربایجان غربی برای پذیرایی از مهمانان فرهنگی تجهیز شده است


ارومیه – ایرنا – معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: ستاد اسکان فرهنگی استان 513 کلاس کلاسی را برای پذیرایی از مهمانان فرهنگی نوروزی تدارک دیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059676/%DB%B5%DB%B1%DB%B3-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2