51 هزار دانش آموز سیستان و بلوچستان از فضای آموزشی استاندارد بهره مند هستند


زاهدان – ایرنا – مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: با تلاش دولت سیزدهم در سال گذشته 51 هزار دانش آموز در این استان با افتتاح یک هزار و 721 کلاس درس در 429 مدرسه از فضای استاندارد آموزشی بهره مند شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066558/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B5%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C