5000 دانش آموز به اولین اردوی زیارتی مشهد اعزام می شوند

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در اردیبهشت ماه فرصت را برای اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس برای زیارت اول استفاده می کنیم، گفت: 5000 دانش آموز تا قبل از پایان مدرسه به این اردو اعزام می شوند. سال

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012814906/%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در پایان گفت: از فرصت اردیبهشت ماه استفاده می کنیم و دانش آموزان را برای اولین زیارت به مشهد مقدس اعزام می کنیم. تا قبل از پایان سال تحصیلی 5000 دانش آموز به این اردو می روند.

وی ادامه داد: پس از پایان ماه مبارک رمضان، طلاب را به زیارت اول اعزام کنیم تا در روزه آنها وقفه ایجاد نشود و از فیوضات ماه خدا نهایت بهره را ببرند.

به گزارش ایسنا، اصغر باقرزاده درباره آخرین جزئیات اعزام دانش آموزان به اردوی زیارتی معنوی سابق گفت: سال گذشته تعدادی از دانش آموزانی که زیارت نکرده بودند را به مشهد مقدس اعزام کردیم و در نظر داریم در سال جدید 5000 دانش آموز دیگر اعزام کنیم. .