5000 دانش آموز به اولین اردوی زیارتی مشهد اعزام می شوند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در پایان گفت: از فرصت اردیبهشت ماه استفاده می کنیم و دانش آموزان را برای اولین زیارت به مشهد مقدس اعزام می کنیم. تا قبل از پایان سال تحصیلی 5000 دانش آموز به این اردو می روند.

وی ادامه داد: پس از پایان ماه مبارک رمضان، طلاب را به زیارت اول اعزام کنیم تا در روزه آنها وقفه ایجاد نشود و از فیوضات ماه خدا نهایت بهره را ببرند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012814906/%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در اردیبهشت ماه فرصت را برای اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس برای زیارت اول استفاده می کنیم، گفت: 5000 دانش آموز تا قبل از پایان مدرسه به این اردو اعزام می شوند. سال

به گزارش ایسنا، اصغر باقرزاده درباره آخرین جزئیات اعزام دانش آموزان به اردوی زیارتی معنوی سابق گفت: سال گذشته تعدادی از دانش آموزانی که زیارت نکرده بودند را به مشهد مقدس اعزام کردیم و در نظر داریم در سال جدید 5000 دانش آموز دیگر اعزام کنیم. .