500 پروژه تجاری و فناوری به هفدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی راه یافتند


اصفهان- ایرنا- دبیر جشنواره ملی فناوری و نوآوری شیخ بهایی گفت: حدود 500 طرح کسب و کار و فناوری از سراسر کشور به دبیرخانه هفدهمین دوره این جشنواره رسیده است که پس از گذراندن مراحل داوری، بهترین ها معرفی می شوند. در 21 اردیبهشت امسال


منبع: https://www.irna.ir/news/85081546/%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C