30 فروردین مهلت ارسال آثار به رویداد «التا».

در این صورت، ایده‌ها و تجربیات تحول مدرسه «الف به» تحت همان مؤلفه‌های مدل مفهومی مدرسه که سند تحول است، جمع‌آوری و بر اساس شاخص‌های آن ارزیابی می‌شود و معلمان و مدارس پیشرو در تحول معرفی می‌شوند. فرآیندهای رویداد شرح داده شده است.

به گزارش ایسنا، رویداد «التا» با هدف ایجاد بانک ایده ها و تجربیات تحول آفرین معلمان طراحی شده است تا تمامی مدارس کشور به این بانک دسترسی داشته باشند. در این راستا ضرورت وجود شاخص هایی برای ارزیابی تجربیات تحول مدارس و بررسی انطباق آنها با سند تحول بنیادین حائز اهمیت است. بدین منظور با انجام پژوهش و بررسی و مطالعه سند تحول بنیادین و مبانی آن، الگوی مفهومی مدرسه مطابق با سند تحول بنیادین طراحی شده است. این مدل مفهومی مؤلفه‌های اصلی یک مدرسه دگرگون‌شده را در پنج حوزه اصلی رهبری و مدیریت آموزشی مدرسه، برنامه آموزشی در مدرسه، فعالان مدرسه، محیط مدرسه و نتایج مورد انتظار مدرسه بیان می‌کرد. شاخص های هر جزء را ذکر کرد.

با هدف جمع‌آوری ایده‌ها و تجربیات حوزه و تجلیل از مدارس و معلمان فعال و پیشرو، رویداد «التا» (الفبای تحول آموزشی) برگزار می‌شود و تمامی افراد می‌توانند ایده‌ها، آزمایش‌ها و آثار خود را تا 30 فروردین ماه ارسال کنند. 1402.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011607193/%DB%B2%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%A7

شرکت کنندگان در رویداد می توانند مشخصات خود را با مراجعه به وب سایت رویداد به نشانی alefta.ir با ثبت نام در سایت و سپس ارسال ایده ها، تجربیات، خاطرات، محصولات و داستان های متحول کننده خود با پر کردن فرم ها و ارسال یک فایل تصویری یا صوتی 5 دقیقه ای ارسال کنند. اسناد.

نحوه ارسال آثار:

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، انتظار می رود در فیلم یا صوت کوتاه ارسالی به همراه شرح کلی ایده، تجربه یا محصول، اهداف و فعالیت ها، الزامات و دستاوردها بیان شود. در صورتی که کار از مستندات اجرایی یا پژوهشی مانند عکس، فیلم، گزارش، تحقیق و … باشد، موارد فوق به صورت فشرده در قسمت مستندات با فرمت فایل فشرده یا rar قابل ارسال می باشد.