21 عمل جراحی رایگان در بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی فرهیختگان انجام شد


تهران – ایرنا – همزمان با بیست و یکمین روز از ماه مبارک رمضان و شهادت امام علی (ع) 21 عمل جراحی رایگان برای کودکان نیازمند در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080974/%DB%B2%DB%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C