20 میلیارد تومان از طریق فروش املاک مازاد آموزشی در سمنان به استان بازگشت


سمنان – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: ارزش دارایی های مازاد آموزش و پرورش استان در قالب طرح بهره وری 20 میلیارد تومان بود که همه آن به استان برگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081529/%D9%A2%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86