120 دانش آموز کنگاوری در مراسم اعتکاف شرکت کردند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کنگاور گفت: 120 دانش آموز منتخب دختر و پسر مدارس این شهرستان در آیین معنوی اعتکاف ایام البیض ماه رجب امسال شرکت کردند. –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021179862300053504/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF