12 مأموریت مهم رییسی به وزیر جدید آموزش و پرورش +متن حکم

رییس جمهور با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی و با عنایت به رأی اعتماد مورخ 1402/03/09 مجلس شورای اسلامی، طی حکمی دکتر رضامراد صحرایی را به سمت وزیر آموزش و پرورش منصوب کرد. – اهم انتظارات دکتر رییسی به شرح زیر است: 1.تحول در نظام آموزش و پرورش از طریق به روز رسانی سند تحول بنیادین …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020308112181358592/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%2B%D9%85%D8%AA%D9%86