۹ شهر ایران میزبان مسابقه ریاضی جهانی «اِی-لیمپیاد» هستند


اصفهان- ایرنا – مدیر «خانه ریاضیات» اصفهان گفت: ۹ شهر کشورمان میزبان هفدهمین دوره مسابقه ریاضی جهانی «اِی-لیمپیاد» (A-Lympiad) هستند که توسط موسسه علمی « فرودنتال» هلند برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297124/%DB%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۳,۰۵۰ (سی و سه هزار و پنجاه ) تومان معامله شد. تائید رمز عبور.