۹۷ درصد نوجوانان و ۶۶ درصد از کودکان از موبایل و تبلت استفاده می‌کنند


تهران- ایرنا- نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد در دوره ای که ۹۷ درصد از نوجوانان و ۶۶ درصد از کودکان از موبایل و تبلت استفاده می کنند، بهره‌مندی از فناوری آموزشی می‌تواند در شناسایی دقیق و به موقع مشکلات آموزشی کمک کرده، به سرعت آنها را رفع و زمینه‌های موفقیت دانش‌آموزان را فراهم کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232520/%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DB%B6%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87