۸۰ درصد طرح‌های ورزشی طرح شهید سلیمانی در آموزش و پرورش کشور بهره‌برداری شد


سمنان-ایرنا- مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۸۰ درصد طرح‌های ورزشی برنامه‌ریزی شده در قالب طرح شهید سلیمانی در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85126357/%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1