۷ فرایند پذیرش بدون آزمون دانشجو به شیوه استاد محور

۷ فرایند پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D ) به شیوه استاد محور در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش ایسنا، دانشگاه تهران اعلام کرد؛ در اجرای سیاست های هدایت وحمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی با استناد به آیین نامه های شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در چارچوب نظام آموزش عالی و به منظور انجام پژوهش های مورد نیاز کشور در کلیه رشته هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد به صورت مازاد برظرفیت و بنا به تقاضای اساتید راهنما با رعایت کامل مقررات مربوط دانشجو می پذیرد.

مجموع ظرفیت پذیرش دانشجوی دوره برای هر استاد متقاضی برابر با تعداد مجاز پذیرش دانشجو به روال معمول، با مرتبه استاد تمام در هر مقطع حداکثر ۲ نفر، برای دانشیار در هر مقطع یک نفر و برای استادیار با شرایط مندرج در آئین نامه در هر مقطع یک نفر است. همچنین این دانشجویان به صورت مازاد بر ظرفیت دوره پذیرش خواهند شد.

فرآیند پذیرش

۱ -استاد با مراجعه به سامانه نان (ac.nan )اقدام به بررسی اولویت های ثبت شده در سامانه مذکور می نماید و پس ازانتخاب اولویت ها تاییدیه های لازم را از آن سامانه اخذ کند.

۲ -پس از تایید اولویت ها در سامانه نان، استاد مربوطه نسبت به اخذ تایید معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام می نماید.

۳ -استاد  مربوطه با کمک معاونت آموزشی واحد خود نسبت به اطلاع رسانی به متقاضیان اقدام نموده و مدارک آنها را بررسی می کند.

۴ -تاییدیه سامانه “نان” و معاونت پژوهشی دانشگاه به انضمام مدارک متقاضیان مورد تایید استاد و رشته و مقطع تحصیلی مورد پذیرش توسط استاد به معاونت آموزشی واحد آموزشی ارسال می شود.

۵ -معاونت آموزشی واحدها پس از بررسی شرایط و مدارک متقاضیان معرفی شده از سوی استاد (احراز شرایط استعداد درخشان) شرایط استاد (احراز شرایط پذیرش) و رشته های معرفی شده، در صورت تایید؛ مراتب را به معاونت آموزشی دانشگاه (دفتر استعداد درخشان) ارسال نمایند.

۶ -بررسی نهایی توسط دفتر استعداد درخشان دانشگاه صورت خواهد گرفت و در صورت تایید نسبت به ثبت نام اولیه متقاضیان و درج نام او در پرتال سازمان سنجش اقدام خواهد شد.

۷ -زمان شروع به تحصیل دانشجو پس از اعلام رسمی قبولی داوطلب توسط معاونت آموزشی دانشگاه خواهد بود.

سایر نکات

۱-۷ پذیرش از طریق این شیوه نامه در دانشکده های مجری دوره های روزانه به صورت رایگان و در پردیس های اقماری با پرداخت شهریه مصوب دانشگاه خواهد بود.

۲-۷ دانشجوی پذیرفته شده نباید رابطه سببی و نسبی با استاد میزبان داشته باشد و در صورت احراز تخلف؛ مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

۳-۷ طول مدت تحصیل و ضوابط این دوره بر اساس آئین نامه های آموزشی وزارت متبوع و مصوبات شورای آموزشی دانشگاه در سایر دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می باشد.

 زمان اجرا در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

الف: اعلام اساتید( تاییدیه سایت نان+ معاونت پژوهشی دانشگاه + احراز شرایط دانشجو) حداکثر تا ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۲ به معاونت آموزشی واحد

ب: ارسال مستندات توسط معاونت آموزشی واحد به دفتر استعداد درخشان تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲

ضروری است متقاضیان در صورت احراز شرایط (طبق شیوه نامه) نسبت به مکاتبه با اساتید دانشگاه تهران از طریق پست الکترونیکی مندرج در وبگاه دانشکدگان/دانشکده/ ‏‬ مرکز/مؤسسه و‏‬ پردیس‌های اقماری و یا جلسات حضوری نسبت به ارائه مدارک و ثبت درخواست اقدام کنند و زمان اجرای این فرآیند تا ۱۵ تیر ماه جاری خواهد بود.

دانشگاه تهران همچنین اعلام کرده است که پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) و سازمان سنجش آموزش کشور است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031308275/%DB%B7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1