۷۶۸ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی شدند


بیرجند- ایرنا- معاون قائم مقام وزیر کشور گفت: ۷۶۸ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور با اجرای طرح توانمندسازی محلات کم برخوردار شناسایی شده و ۱۵۲ هزار نفر به تحصیل بازگردانده شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136293/%DB%B7%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF