۵ اردیبهشت؛ «روز بدون کیف» در مدارس ابتدایی شهر تهران/در این روز آموزش تعطیل نیست

معاون آموزش ابتدایی شهر تهران تاکید کرد: امروزه موضوع توجه به ساحت‌های تربیتی در فرآیند یاددهی ـ یادگیری در اولویت برنامه‌های اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران قرار دارد و به موازات ساحت‌های دیگر توجه به ساحت زیستی دانش آموزان، حذف کیف‌های سنگین دانش آموزان و تمرکز بر مهارت‌های زندگی مانند خوب حرف زدن و حرف خوب زدن، جرأت ورزی و تمرین شجاعت، کنترل استرس و خشم، پژوهش و تحقیق، مدیریت زندگی، مصرف  بهینه، مشورت و هم فکری با گروه همسالان، آینده نگری و تلاش، صبر و گذشت در این برنامه یک روزه پیش بینی شده است.

به گزارش ایسنا، معصومه معصومیان با اعلام این خبر افزود: برای ایجاد یک روز به یاد ماندنی برای همه دانش‌آموزان و با هدف اجرای فعالیت‌های مهارت محور، تنوع بخشی به مواد، محیط ها و فرصت‌های یادگیری، چرخش تحولی از محتوای متمرکز کتاب‌های درسی به اهداف پایه‌ها و دوره تحصیلی، چرخش تحولی از حافظه محوری به پژوهش و مساله محوری، ایجاد فرصت برای خلاقیت، زمینه سازی وتقویت عادت به مطالعه در دانش آموزان ابتدایی، روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، روز بدون کیف در مدارس ابتدایی پایتخت است.

۵ اردیبهشت؛ «روز بدون کیف» در مدارس ابتدایی شهر تهران/در این روز آموزش تعطیل نیست

وی افزود: در این روز آموزش تعطیل نیست، بلکه فعالیت‌های مجلات رشد در کلاس‌های درس با توجه به اهداف مورد اشاره انجام می شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، وی افزود: مجلات رشد از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش همسو با برنامه درسی دانش آموزان تدوین می شود و یکی از منابع مطالعاتی دانش آموزان به شمار می رود که با توجه به نیاز دانش آموزان به فاصله گرفتن از فضای مجازی و تقویت عادات مطالعه منابع غیر درسی در این روز محور برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزش و پرورش قرار می گیرند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402013116671/%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86

معاون آموزش ابتدایی پایتخت گفت که در راستای تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان و بهره وری در فرآیند یاددهی ـ یادگیری، برنامه «روز بدون کیف» در مدارس ابتدایی شهر تهران برگزار می شود.