۵۵هزار بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی جذب مدرسه شدند

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح شهید همت که اجرای آن یکی از رویکردهای نوین وزارت آموزش و پرورش در حوزه آموزش ابتدایی است و به نام معلم شهید، محمدابراهیم همت نامگذاری شده، درصدد است تا صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزگاران مدارس ابتدایی را با برپایی دوره‌های حضوری و ایجاد گفتمان آموزشی در شبکه‌های علمی معلمان توسعه دهد.    

به گزارش ایسنا، معصومه نجفی پازوکی در یادداشتی آورده است: باعنایت به نقش و اهمیت نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌های اصلی نظام آموزش و پرورش و همچنین لزوم توجه به تقویت کارکرد مدارس دولتی با هدف ارتقای عملکرد دانش آموزان و دستیابی به اهداف تعیین شده در سند تحول بنیادین، معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با اجرای طرح توانمندسازی معلمان نسبت به اجرای دوره های آموزشی اقدام کرد که پس از  ارزیابی اجرای آن در سال اول، نسبت به تقویت و برنامه‌ریزی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با راهبری و مدیریت معاونت آموزش ابتدایی آغاز شد.

بهبود صلاحیت‌های حرفه‌ای منابع انسانی آموزش ابتدایی

 در سال جاری طرح تحت عنوان «بهبود صلاحیت‌های حرفه‌ای منابع انسانی آموزش ابتدایی» با تعیین ۷ عنوان درس و جامعه هدف شامل ۱۴۰ هزار نفر از معلمان آموزش ابتدایی شکل گرفت و توسعه تدریجی آن با افزودن درس قرآن با همکاری سازمان پژوهش و معاونت پرورشی و فرهنگی، اختلالات یادگیری با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی، آموزش مدیران، معاونان آموزشی و کارشناسان با همکاری قرارگاه سند تحول بنیادین، اجرای آزمایشی نظام دوری و آموزش راهبران آموزشی و تربیتی مدارس چندپایه و تربیت بدنی در دوره ابتدایی با همکاری معاونت تربیت بدنی و سلامت در دستور کار این معاونت قرار دارد.

اساس انتخاب دروس هدف بر مبنای پژوهش‌ها و بررسی نتایج عملکرد دانش آموزان و همچنین نتایج آزمونهای بین المللی و در نهایت نیاز جامعه آموزشی کشور است. در این طرح تأکید و اولویت جامعه تحت پوشش با نیروهای جدیدالورود، نومعلمان، معلمان استخدامی ماده ۲۸ است.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه آورده است: نقطه عطف و شاکله اصلی طرح معاونت آموزش ابتدایی شبکه سازی عظیم حرفه‌ای و تخصصی بین معلمان و منابع انسانی آموزش ابتدایی است که برای اولین بار بیش از ۷۰۰۰ حلقه علمی در سطح کشور فعال شده و  گفتمان آموزشی و توسعه فردی و گروهی به صورت مستمر، پویا و فعال با حضور مجریان، مدرسان، اساتید و صاحبنظران جریان دارد.

خلق موقعیت‌های یادگیری

تغییر رویکرد معلمان متناسب با جدیدترین روش‌های آموزشی با هدف خلق موقعیت‌های یادگیری ماندگار و اثربخش در دانش آموزان از مهمترین اهداف این طرح است.

به منظور غنی سازی محتواهای آموزشی و تولید بسته‌های راهنماهای تدریس معلمان و ایجاد زمینه مشارکت تمامی استان‌ها و بهره مندی تمام معلمان از محتواهای آموزشی که با نظر مولفان کتاب‌های درسی تهیه شده است ۱۱ دبیرخانه تخصصی کشوری تشکیل شده است.

 یکی از نقاط عطف طرح شهید همت، اجرای مانور ملی تغییر رویکرد معلمان آموزش ابتدایی طی ۴ هفته در سراسر کشور است که به صورت هماهنگ طی چهار هفته آموزش مجازی مدرسان استانی توسط مدرسان کشوری در روزهای دوشنبه وسه شنبه هرهفته در آبان ماه ۱۴۰۲ به منظور تکمیل آموزشهای حضوری، رفع اشکالات و سوالات مدرسان و ارتقای شایستگی‌های معلمان (نگرش،دانش ومهارت) از طریق ارتباط تعاملی و پرسش وپاسخ با اساتید کشوری اجرا شد. طی این مانور ملی به صورت همزمان شایستگی‌های حرفه ای تمامی مدرسان استانی تقویت شد و فرآیند اجرای آموزش‌ها به صورت هماهنگ در سراسر کشور اجرا شد.همچنین فیلمهای آموزشی اساتید کشوری ضبط و در حلقه علمی مربوطه به منظور استفاده در آموزش به مدرسان مناطق و نواحی تابعه بارگذاری شده است.

با تشکیل حلقه های علمی دروس هدف و عضویت مدرسان وهمچنین معاونین آموزش ابتدایی وهمکاران اداری آنان گفتمان آموزشی و تخصصی با حضور و فعالیت دستیاران اساتید و نیروهای تخصصی دبیرخانه های درسی و رابطان ستادی به صورت مستمر در روزهای زوج از ساعت ۲۰ الی ۲۱ برگزار می گردد.

نجفی همچنین تاکید کرده است که به  منظور نظارت و ارزیابی از اجرای طرح و همچنین احصای راه کارهای بهبود مستمر و انجام اقدامات لازم در حین اجرای طرح، معاونت آموزش ابتدایی با طراحی پرسشنامه نظارتی مبتنی بر مدل EFQM  و برگزاری جلسات تبیین و آموزش برای رابطان طرح در استان ها نسبت به رصد مستمر اقدام کرده است. همچنین با حضور فعال سرگروه‌های علمی و رابطان ستادی از طریق تعامل روزانه با سطوح مختلف از جمله معاونان آموزش ابتدایی، رابطان و  مدرسان استانی و منطقه ای نظارت مستمر انجام می پذیرد. تا کنون از طریق تماس تلفنی و ارتباط در گروه‌های مجازی با بیش از ۴۵۰ مدرس استانی و بیش از ۳۵۰ رابط منطقه‌ای و با تمام ۳۲ رابط استانی به صورت مستقیم ارتباط برقرار شده است.

۵۵هزار بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی جذب مدرسه شدند

وی در پایان یادداشت خود اورده است: سامانه دقیقی که برای شناسایی بازماندگان از تحصیل طراحی شد توانست آمار بازماندگان از تحصیل مقطع ابتداییی را شفاف کند، ما توانستیم از ۲۰۵ هزار بازمانده از تحصیل، ۵۵ هزار نفر را جذب مدرسه کنیم یعنی حدود ۲۷ درصد کودکان بازمانده از تحصیل را توانستیم به مدرسه برگردانیم. الان متناسب با عاملی که باعث بازماندگی از تحصیل شده است، بسته حمایتی طراحی شده است. در این راستا جلسات متعدد با سازمان استثنایی، کمیته امداد و وزارت بهداشت و… داشتیم تا اگر می‌شود این بچه‌ها را به مدارس برگردانیم و اگر نمی شود ما با بسته آموزشی پیش آنها برویم تا این کودکان نیز آموزش عمومی را دریافت کنند.

با توجه به استقرار نظام دوری در ۶۴۰ کلاس درس و برای حدود ۱۸ هزار دانش آموز طی امسال، بسته‌های طراحی آموزشی برای پایه اول ابتدایی که همراه با بازی است برای ۸۰۰۰ روستا فرستاده شده است که بازخورد خوبی از معلمان در این راستا دریافت کردیم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111410473/%DB%B5%DB%B5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF