۴۵ هزار نفر از معلمان هنوز رتبه دریافت نکرده‌اند


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه طرح رتبه بندی معلمان تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام می رسد، گفت: ۴۵ هزار نفر از معلمان هنوز رتبه دریافت نکرده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85107175/%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF