۴۵۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل دراستان بوشهر جذب کلاس‌های درس شدند


بوشهر – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: از یک هزار و ۶۲۳ دانش‌آموز ابتدایی بازمانده از تحصیل در سامانه شناسایی، جذب و نگهداشت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در کشور (شهید محمودوند)، یک هزار و ۳۱۹ نفر در استان شناسایی و از این تعداد تاکنون ۴۵۰ نفر معادل ۳۵ درصد جذب کلاس‌های درس شده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85098800/%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3