۴۳۹ معلم ابتدایی جذب آموزش و پرورش قم می‌شوند


قم – ایرنا -معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش قم گفت: درسال تحصیلی جدید ۴۳۹ معلم ابتدایی دراین استان جذب و فعالیت خود را درمدارس آغاز خواهند کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181176/%DB%B4%DB%B3%DB%B9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF