۳۳ گروه آماده رقابت در مسابقات بین‌المللی همخوانی قرآن کریم شدند


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش وپرورش، با اشاره به برگزاری هفتمین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه‌سرایی به میزبانی استان هرمزگان، گفت: ۳۳ گروه دختر و پسر به مرحله مرحله‌نهایی این دوره از مسابقات راه یافته و آماده رقابت هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365383/%DB%B3%DB%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF