۲ کشته و بیش از ۵۰ مفقودالاثر در حادثه فروریختن معدن در چین


تهران- ایرنا- حادثه فروریختن یک معدن رو باز در روز چهارشنبه در منطقه مغولستان داخلی در شمال چین حداقل دو نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر مفقودالاثر بر جای گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038199/%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86