۲۳ میلیون برگه امتحان نهایی تصحیح شده/ نتایج ابتدای هفته آتی منتشر می‌شود

به گزارش ایسنا، امتحانات نهایی خردادماه پایه دوازدهم شاخه نظری امسال از ۳۱ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۲۵ خرداد ماه ادامه داشت.

ابتکاری که امسال انجام شد این است که تصحیح اوراق در استان‌های مختلف و برگه هر استانی در یک استان دیگر که مشخص نیست کدام استان است، انجام می‌شود، بنابراین اینگونه نیست که تصحیح اوراق هر دانش آموزی در همان استان انجام شود.

پس از ثبت نمرات توسط مصححان اول و دوم اگر اختلاف نتیجه کمتر از یک نمره باشد، سامانه به صورت خودکار میانگین نمرات اعلام شده توسط مصحح اول و دوم را با گرد کردن به نفع شرکت کننده(رو به بالا) به عنوان نمره نهایی ثبت می‌کند و اگر این اختلاف بیش از یک نمره باشد، سئوالات مورد اختلاف نظر با نمایش نمرات ثبت شده توسط دو مصحح قبلی به مصحح سوم ارجاع می‌شود.

وی تاکید کرد: ان شاالله در ابتدای هفته آینده نتایج آزمون نهایی اعلام می‌شود.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از اعلام نتایج آزمون نهایی پایه دوازدهم در ابتدای هفته آینده خبر داد.

امسال برگه‌های امتحانی به روش الکترونیکی تصحیح شدند. در روش تصحیح الکترونیکی، پاسخبرگ‌ها بدون مشخصات دانش آموزان توسط دو مصحح و به صورت کاملا مستقل تصحیح می‌شوند و هویت پاسخ دهندگان برای مصححان قابل شناسایی نیست.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041409232/%DB%B2%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%AA%DB%8C

اگر این اختلاف بیش از سه نمره باشد نیز برای بازبینی به گروه‌های آموزشی ارجاع داده می‌شود و در صورت تایید، یکی از نمرات در سامانه ثبت می‌شود و در صورت عدم تایید، نمره اعلام شده توسط سه مصحح قبلی حذف و پاسخبرگ بار دیگر به چرخه تصحیح باز می‌شود.

محسن زارعی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصحیح اوراق امتحان نهایی و اعلام نمرات اظهار کرد: با همت همکاران گرامی کار تصحیح الکترونیکی حدود ۲۳ میلیون پاسخبرگ دانش‌آموزان پایان یافته است.