۱۷ تفاهم‌نامه بین دانشگاه‌های برتر ایران و روسیه به امضا رسید


مسکو – ایرنا- رایزن علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفت: همزمان با برپایی ششمین اجلاس روسای دانشگاه های برتر ایران و روسیه، حدود ۱۷ تفاهم نامه دوجانبه یا چندجانبه بین دانشگاه های دو کشور به امضا رسید که به توسعه همکاری های علمی و فناوری دوجانبه منجر خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85097323/%DB%B1%DB%B7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF