۱۲ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در سیستان و بلوچستان اختصاص یافت


زاهدان- ایرنا- سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان اجرای طرح رتبه بندی معلمان را از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در این استان سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161926/%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86