یک نویسنده باید با جامعه هدف درگیر باشد/ تألیف 380 کتاب طی 27 سال

نویسندگان باید جامعه هدف خود را درک کنند و باید درگیر آنها باشند، من همیشه با کودکان زیسته ام و برایشان نوشته ام. – خبرگزاری مهر گروه استان ها مریم یاوری: بنفشه رسولیان، کارشناس ارشد ادبیات کودک و نوجوان زاده آذرماه سال 1352 است، او بیش از 30 سال است در حوزه آموزش و پرورش …
منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020308373232019456/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%2F-%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8