یک مقام آموزش و پرورش: آموزش زبان های چینی و عربی در مدارس هنوز قطعی نشده/ منعی برای افزودن زبان خارجی انتخابی نداریم

درس انتخابی یعنی اصل درس ضروری است، – جی پلاس؛ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: موضوع افزودن زبان های چینی و عربی به زبان های انتخابی برای آموزش، جزو دستورات شورا در جلسات آتی است و فعلا مصوب کمیسیون شده و قرار است به صحن شورای عالی آموزش و پرورش برود و بعد از آن در مورد آموزش و صدور مجوز برای این کار تصمیم گیری قطعی صورت خواهد گرفت.

«محمود امانی طهرانی» دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: دروس به کلی به سه قسمت تقسیم می شوند؛ دروس اجباری، انتخابی و دروس اختیاری.

محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت وگو با ایلنا در مورد چگونگی انتخاب زبان های خارجی برای آموزش در مدارس و صدور مجوز برای آن توضیح داد: ماهیت آموزش زبان خارجی در برنامه درسی ما طبق سند تحول بنیادین درس انتخابی است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: دروس به کلی به سه قسمت تقسیم می شوند؛ دروس اجباری، انتخابی و دروس اختیاری.

پیش از این هم چنین شرایطی وجود داشت و زبان های پنجگانه انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و روسی مجوز داشتند و در حال حاضر نیز پیشنهادات جدیدی برای این امر اضافه شده است.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020116630037811200/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%3A-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88

درس انتخابی یعنی اصل درس ضروری است، اما نوع زبان را فرد می تواند انتخاب کند.