یک ربات اجتماعی به دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری کمک می‌کند


تهران- ایرنا- ربات اجتماعی که به تازگی اختراع شده است موفق شده است به کودکان دارای ناتوانی یادگیری کمک کند تا روی تکالیف خود تمرکز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055774/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF