یک‌سوم مدارس شهرستان سبزوار فرسوده است


سبزوار- ایرنا- مدیر آموزش و پرورش سبزوار گفت: یک‌سوم مدارس این شهرستان با مشکل تخریب روبه‌رو است که بازسازی و افزایش ضریب ایمنی این واحدهای آموزشی ضروری است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85101433/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA