گزینه جوان در پرحاشیه ترین وزارتخانه ایران

بالاخره روز گذشته هفدهمین وزیر آموزش و پرورش پس از انقلاب نیز با گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس راهی ساختمان رجایی شد. ساختمانی که به جرات می توان گفت آینده فرزندان این سرزمین در گرو تصمیماتی است که در آن گرفته می شود. – اما آیا این بار می توان به وزیر تازه اعتماد کرد. …
منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020308510802116608/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86