گزارش نهایی کمیسیون تحقیق و تفحص از مسمومیت دانش آموزان تا اردیبهشت ماه تقدیم مجلس می شود

رئیس کمیسیون ویژه بررسی علل مسمومیت دانش‌آموزان در مجلس گفت: اولین جلسه کمیسیون در سال جدید با حضور نهادهای مرتبط تشکیل شد و در صورت جمع‌بندی نهایی، گزارش ارائه شد. کمیسیون علل مسمومیت دانش آموزان تا اردیبهشت ماه به مجلس ارائه می شود.

کاظمی گفت: پیش بینی می کنم در اردیبهشت ماه گزارش نهایی کمیسیون مسمومیت دانشجویان به مجلس ارائه شود.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی تعدادی از افرادی که اقدام کرده بودند دستگیر و تحت بازجویی قرار دارند. اکنون طی دو هفته آینده کارگروه مجددا تشکیل جلسه می دهد و اگر با گزارش های دریافتی به نتیجه نهایی برسیم، گزارش نهایی این موضوع را تهیه می کنیم که به مجلس ارائه می شود.

چندین افسر تحت بازجویی هستند

حمیدرضا کاظمی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین پیگیری های انجام شده توسط کمیته ویژه برای علت مسمومیت دانش آموزان شورای اسلامی، اظهار کرد: این کمیته تاکنون دو جلسه در سال گذشته با مسئولان برگزار کرده است. از سازمان‌های ایمنی، بهداشت و سایر سازمان‌ها گزارشی از دستگاه‌ها و اقداماتی که انجام دادند را سازماندهی و دریافت کردیم. در سال جدید دوشنبه هفته گذشته اولین جلسه کمیته با حضور تمامی نهادهای ذیربط تشکیل شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011807968/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87

Lee myung hee.