گزارش افت جایگاه دانشگاه‌ها از روی غرض‌ورزی است/استنادات باید علمی باشد


تهران- ایرنا- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت گفت: در رتبه‌بندی‌های معتبر «کیو اس» و «تایمز» همه دانشگاه‌های ایران رشد کرده‌اند و افتی وجود نداشته است. گزارش منتشرشده درباره افت دانشگاه‌های ایران از روی غرض‌ورزی و نوعی خودزنی است و در واقع در مورد فعالیت‌های علمی کشور بی‌انصافی شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160575/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF