گروه مدرسین با شهادت آیت الله رئیسی شبان خود را از دست دادند

گروه مدرسین با شهادت آیت الله رئیسی شبان خود را از دست دادند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه با شهادت آیت الله رئیسی جامعه معلمی پشتوانه خود را از دست داد، گفت: امیدواریم این خط و حمایت آن از آموزش و پرورش در رئیس جمهور آینده منعکس شود.

به گزارش ایسنا. علی لطیفی درباره خدمات بزرگ شهید آیت الله رئیسی گفت: بخشی از خدمات ایشان خدمت به آموزش و پرورش است که از آن جمله می توان به اهمیت آموزش در دولت و در بین دولتمردان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور قبل از خود جلسه شورای عالی آموزش و علوم تشکیل نداده است، افزود: جلسه شورای عالی آموزش و پرورش به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. اما وزرا برگزار کردند، اما جلسه را در زمان ریاستشان برگزار کردند و در ایام شهادتشان قرار شد جلسه دوم به ریاست ایشان برگزار شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه رئیس جمهور شهید چندین بار دلیل عدم برگزاری جلسه شورای عالی را به وزیر آموزش و پرورش اعلام کردند که این موضوع نشان از علاقه وی بود، ادامه داد: میزان حضور آنان در مدارس. و مراکز آموزشی بی سابقه بود.

لطیفی با اشاره به اینکه رئیس هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان رئیس است، گفت: تاکنون هیچ یک از روسای قبلی در جلسات حضور نداشته اند و جامعه مدرسین نباید به آن توجه کنند.

وی با بیان اینکه این میزان علاقه به تدریس و تحصیل یکی از زوایای بی نظیر خدمت شهید آیت الله رئیسی بود، افزود: با ارتحال ایشان مجموعه مدرسین حامی خود را از دست دادند و امیدواریم این رویکرد و رویکرد و حمایت آن از معلمان ادامه خواهد داشت. آموزش و پرورش باید در رئیس جمهور بعدی منعکس شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر ایشان را شهید خدمت بدانیم یکی از ابعاد خدمت ایشان به آموزش و پرورش بوده است.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403031610580/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF