گروه‌های خیری دانش‌آموزی در کشور راه‌اندازی می‌شود


شهرکرد -ایرنا- دبیرکارگروه رصد و منابع وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی و تشکیل گروه‌های خیری جهادی دانش‌آموزی در سالجاری در مدارس کشور خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85092685/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF