گرم شدن کره زمین و خطر ذوب شدن به دنبال دومین کلاهک یخی بزرگ جهان


تهران – ایرنا – گروهی از محققان تغییرات آب و هوایی در آلمان پیش بینی کردند در صورت نادیده گرفتن انتشار کربن، ورقه یخی گرینلند در قطب شمال (دومین صفحه یخی بزرگ جهان) به زودی ذوب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067980/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86